آشنایی با سخت افزار کامپیوتر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
100 هزار تومان

چهار آموزش در یک دوره

1- آموزش جداسازی و اتصال مجدد کابل های پشت کیس
2- آشنایی با قطعات داخل کیس
3- افزایش سرعت کامپیوتر با ارتقاء سخت افزار
4- توصیه به بادگیری کیس